Sie 292013
 

budowa białkaProteiny to białka proste składające się wyłącznie z aminokwasów. Białka nie mają swojej temperatury topnienia. W wyniku podgrzewania zachodzi w nich denaturacja, czyli nieodwracalny proces, który dobrze widać podczas smażenia jajek kurzych.
Białka to związki wielocząsteczkowe zbudowane głównie z wodoru, węgla, tlenu, azotu i siarki. W swej budowie mają zazwyczaj kształt splątanych łańcuchów cząsteczek.

Continue reading »