Sie 282013
 

Atrofia to stopniowy zanik tkanek. Inaczej nazywany wiądem. Atrofia może być spowodowana różnymi czynnikami takimi jak:

  • brak ruchu,
  • ucisk,
  • niedożywienie,
  • odnerwienie,
  • zaburzenia hormonalne,
  • starość,